VinaInfotech tự hào để giới thiệu các sản phẩm được xây dựng trên nền tảng hệ thống Portal của chúng tôi. Click vào các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

Sản phẩm của chúng tôi :
   
hệ thống quản lý nội dung CMS Hệ thống quản lý Nội dung(CMS)
Tìm kiếm một cách để quản lý trang web của bạn bằng cách sử dụng một giao diện web trên trang web của họ ?.....
hệ thống quản lý tài liệu điện tử Hệ thống quản lý Tài liệu (EDM)
Là hệ thống quản lý tài liệu và quản lý quy trình công việc được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao ....
   
hệ thống quản lý khách hàng CRM Hệ thống quản lý Khách hàng (CRM)
CRM là một quy trình liên kết tất cả thông tin về khách hàng, về hiệu quả và trách nhiệm trong việc bán hàng, tiếp thị và về xu thế thị trường....
hệ thống quản lý nhân sự HRM Hệ thống quản lý Nhân sự (HRM)
CRM là một quy trình liên kết tất cả thông tin về khách hàng, về hiệu quả và trách nhiệm trong việc bán hàng, tiếp thị và về xu thế thị trường ....
   
hệ thống quản lý khách hàng SLM Hệ thống quản lý Bán hàng (SLM)
Hiện thời gian thực có sẵn trên trang web của bạn an toàn và chấp nhận đặt chỗ trên mạng ....