Thiết kế web: Tầm quan trọng của tốc độ tải trang

Người sử dụng Internet có thể không phải là cá nhân bận rộn, nhưng họ cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời gian tải một trang web. Một nhà thiết kế webite luôn luôn phải ghi nhớ điều này khi thiết kế một trang web. 

Những người sử dụng Internet chắc chắn không muốn chờ đợi lâu dài để tải một trang web về trình duyệt web của họ. Do đó, thiết kế một website mà cần có thời gian để tải về lâu chỉ là sẽ chẳng khác nào đem khách hàng một cơ hội để chuyển sang một trang web khác.

Đối với trang web của bạn để thành công trên World Wide Web, nó cần phải tải nhanh. Vì vậy, một trong những yếu tố quan trọng của nhà thiết kế web là phải xem xét trong việc thiết kế một trang web có tốc độ tải nhanh chóng. Tốc độ của trang web của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng khách truy cập trang web, và có thể sẽ ảnh hưởng tới doanh số mà web mang lại.
 
Trước khi thiết kế tính toán tốc độ tải của trang web, chúng ta cần phải xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tải của một trang web nhất định. Một số những yếu tố này là:

• Kết nối Internet cá nhân: Nhà thiết kế web phải ghi nhớ rằng các kết nối của mỗi người sử dụng web là khác nhau. Một số vẫn còn sử dụng modem cũ có tốc độ chậm hơn trong khi những người khác có kết nối băng thông rộng thường tải web được nhanh hơn.

• RAM, ổ đĩa và tốc độ CPU: Cấu hình máy tính của bạn cũng ảnh hưởng đến tốc độ tải của tất cả các trang web mà bạn mở.

• Tốc độ máy chủ: Yếu tố này chính là chất lượng của webhosting

Vì vậy, trước khi làm việc theo dung lượng của một trang web, thiết kế web nên nhớ rằng điều quan trọng là trang để tải hợp lý nhanh hơn trong bất kỳ kết nối, máy chủ, và CPU được sử dụng bởi khách truy cập Internet.
Một nhà thiết kế web chuyên nghiệp sử dụng hình ảnh, ánh sáng với độ phân giải cao ở định dạng đúng.Bức ảnh phải được chuyển thành jpg và các banner nên được thiết kế ở dạng gif nếu nó là banner động.Dung lượng của hình ảnh được sử dụng không được vượt quá 30 kb nhưng dung lượng hình ảnh lý tưởng là khoảng 15 kilobyte.
VI
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK