Google phân loại các trang web và truy vấn như thế nào?

Cuối tuần trước Google vừa nhận một bằng sáng chế. Bằng sáng chế này chỉ ra cách thức Google phân loại các webpages và các queries để có thể cung cấp một kết quả tốt hơn

 

Việc phân loại các webpages và các Queries có ý nghĩa gì?
 
Một từ có thể có nhiều nghĩa tùy thuộc vào các ngữ cảnh khách nhau. Google muốn đưa ra các kết quả đúng nhất dựa trên ý định của người tìm kiếm. Sau đây là một ví dụ điển hình cho đặc tính này của Google.
 
“Lap top”, “Máy ảnh”, “Máy tính” là những thư mục chỉ một nhóm sản phẩm nhưng cũng là những mặt hàng cụ thể.
 
“Nokia 2210”, “Latop acer 5100”, “Máy tính dell 200s” là những mặt hàng cụ thể có thể tương ứng với một Query tìm kiếm cụ thể nào đó
 
Các hệ thống phân cấp thư mục đều có thể được định nghĩa như một danh sách với mỗi mặt hàng được miêu tả một cách cụ thể. Ví dụ như, “Nokia 2210”có thể được hiểu như một danh sách các hạng mục, “Thiết bị điện tử>Điện thoại di động >Nokia >Nokia 2210.”
 
 
Google phân chia các trang web như thế nào?
 
Khi Google index một trang web, Google nó sẽ đánh giá một webpages theo hai điểm điểm xếp hạng (Ranking score) và điểm hạng mục (category score – đánh giá sự bao trùm của từ khóa trong webpage đối với sản phẩm khác). Trong ví dụ này, Webpage về Nokia 2210 có thể được so sánh với các trang khác như trang Nokia, Điện thoại di động hay Thiết bị điện tử
 
Phụ thuộc vào các từ khác trên webpages, trang đó sẽ được cho điểm hạng mục và điểm xếp hạng cho chính hạng mục đó
 
Theo đặc tính này, các hạng mục cho các trang và các Queries có thể được tạo bằng tay, tự động hoặc là kết hợp cả hai phương pháp.
 
Điều này có ý nghĩa gì đối với website của bạn?
 
Nếu bạn muốn chắc chắn rằng Google phân chia trang web của mình đúng hạng mục, bạn nên sử dụng nhiều từ khóa có liên quan tới nhau thể hiện chủ đề của website trên trang web của mình.
Càng nhiều từ khóa khác nhau liên quan tới chủ đề của website hiện trên trang web của bạn thì Google càng dễ dàng phân loại trang web của bạn. bằng cách đó, trang web của bạn cũng đễ dàng hơn khi ứng dụng các thuật toán khác của Gooogle để giải quyết các vấn đề được miêu tả trong đặc tính này
 
Tối ưu hóa các trang web khác nhau của bạn cho các từ khóa khác nhau liên quan tới chủ đề của website. Càng nhiều trang bạn tối ưu hóa, thì Google càng có khả năng tìm thấy trang web của bạn phù hợp với chủ đề đó và bạn sẽ nhận được xếp hạng cao cho từ khóa đó trên trang web cá nhân.
VI
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK