Việc mua bán các sản phẩm và dịch vụ thông qua các kênh trực tuyến được gọi là thương mại điện tử 

thương mại điện tử Thương mại điện tử bao gồm các liên kết của hệ thống máy tính giữa các nhà cung cấp, người bánvà người mua thông qua các giao dịch trực tuyến. Thương mại điện tử cho phép người bán hàng chuyển các sản phẩm và dịch vụ cho người mua. Đổi lại, người mua phải trả số tiền được xác định trước như giá hàng hoá và dịch vụ mà họ đặt mua từ trước.

 

Giỏ hàng mua sắm thương mại điện tử

Nói chung, một giỏ hàng cho phép khách hàng đến mua hàng trực tuyến. Nó giúp cho khách hàng có một danh sách các mặt hàng đã mua và số tiền phải trả khi họ hoàn tất việc mua hàng. Giỏ hàng không chỉ đem lại tiện lợi cho việc mua hàng của khách hàng mà nó còn cho thấy lợi ích của các doanh nghiệp về các hoạt động phân tích và thống kê được lượng khách hàng kể từ khi họ chọn mua hàng cho đến khi họ kết thúc việc mua hàng.
 

Qua Website, doanh nghiệp của bạn có thể :

- Cập nhật thông tin hàng hoá trực tuyến:

Bạn dễ dàng cập nhật và thường xuyên thay đổi hình ảnh, thông tin chi tiết, giá cả các mặt hàng bạn sẽ kinh doanh bất cứ lúc nào và ở bất cứ nới đâu.

- Mua và đặt mua hàng trực tuyến (Online Shopping):

Khách hàng của bạn dễ dàng tìm kiếm hàng hoá, chọn hàng, thêm bớt mặt hàng vào giỏ hàng (Shopping Cart), tự động tính toán / ghi nhớ đơn hàng  và gửi đơn đăng ký mua hàng dễ dàng. Ở chế độ mua hàng của người viếng thăm, chúng tôi luôn tuân thủ chế độ bảo mật SSL và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP - Payment Service Provider), các dịch vụ kiểm tra Credit Cards  có tên tuổi như Barclays Merchant Services, LloydsTSB Cardnet...

- Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến (Order Management System)

Quản lý, lưu trữ và báo cáo các thông tin về đặt hàng và trạng thái của đơn hàng: đã giao hàng chưa, đã thanh toán chưa...

- Quản lý khách hàng (Customer Management)

Lưu trữ, thống kê các hoạt động gắn với các khách hàng của doanh nghiệp. Mọi hoạt động gắn với khách hàng và đơn hàng đều có thể thực hiện từ xa, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.

- Thanh toán trực tuyến (Payment Online Process)

Hỗ trợ cơ chế thanh toán điện tử qua Website giữa bên mua và bên bán. Chương trình này có ưu điểm là tính bảo mật tuyệt đối, dễ sử dụng và được bảo chứng bởi một trong 3 nhà xử lý thanh toán trực tuyến nổi tiếng thế giới: PayPal , 2Checkout.com, Authorize.NET
Các doanh nghiệp đều đã tin tưởng rằng cửa hàng online hoàn chỉnh của bạn thỏa mãn được khách hàng trong nước và quốc tế truy cập vào cũng như yêu cầu đặt ra đối với việc bán hàng qua Internet.

 

FACEBOOK