Qui Trình SEO


SEO cũng giống như làm PR, cần có phương án, kế hoạch khoa học, cụ thể. Làm SEO không đúng cách sẽ không mang lại hiệu quả, mà còn phản tác dụng. quantri WEB triển khai SEO cho khách hàng theo quy trình sau:

1. Đánh giá hiện trạng website

- Đánh giá nội dung website, thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, mật độ từ khóa
- Đánh giá cấu trúc website, thẻ H1,...H6, thẻ div, CSS, Javascript
- Đánh giá về chuẩn W3C
- Đánh giá về tên miền website, backlink của website
- Đánh giá về URL, WWW hoặc Non WWW
- Đánh giá về tốc độ tải website
- Đánh giá về hình ảnh: tên ảnh, thuộc tính Alt của thẻ ảnh
- Đánh giá về lưu lượng người dùng truy cập website
- Đánh giá về chỉ số pagerank, hạng Alexa
- Nghiên cứu thông tin liên quan đến đối thủ, đánh giá thị phần, đối thủ, theo điểm mạnh, điểm yếu, kết quả và hướng giải quyết, đồng thời dự báo thị trường trong tương lai.

2. Tư vấn khách hàng xây dựng chiến lược SEO

- Lựa chọn tên miền
- Tư vấn lựa chọn từ khóa
- Khảo sát và so sánh với đối thủ cạnh tranh: đưa ra điểm mạnh, điểm yếu
- Tính toán ngân sách đầu tư

3. Tối ưu hóa cấu trúc, mã nguồn website

- Xây dựng hoặc chỉnh sửa cấu trúc website
- Xây dựng hoặc chỉnh sửa bố cục website
-Tối ưu hóa mã nguồn:

 •     Thẻ tiêu đề
 •     Thẻ mô tả
 •     Hình ảnh
 •     Thẻ H1,...H6
 •     Xử lý liên kết nội bộ
 •     Thẻ div
 •     Sử dụng CSS
 •     Sử dụng Javascript
 •     Tối ưu hóa URL
 •     Điều hướng về WWW hoặc Non WWW
 •     Xử lý lỗi không tìm thấy trang ( lỗi 404)
 •     Tích hợp công cụ đánh dấu website lên các mạng xã hội
 •     Tăng tốc độ tải website
 •     Dung lượng của trang web (pagesize)
 •     Chuẩn W3C

4. Tối ưu hóa nội dung website

- Tối ưu hóa thẻ tiêu đề
- Tối ưu hóa thẻ mô tả
- Tối ưu hóa hình ảnh
- Xử lý mật độ từ khóa trên trang
- Hướng dẫn khách hàng tối ưu hóa nội dung:

 •     Viết bài, chỉnh nội dung từ các nguồn trên Internet
 •     Bài viết chứa nội dung liên quan
 •     Tần suất cập nhật bài viết
 •     Mật độ từ khóa trong nội dung
 •     Bài viết chứa nội dung hấp dẫn


- Tạo Sitemap và submit vào webmaster tools

5. Xây dựng chiến lược quảng bá website

- Quảng bá web tự nhiên
- Quảng bá nội dung liên quan
- Quảng bá web theo các sự kiện nổi bật

6. Xây dựng chiến lược liên kết

- Xây dựng liên kết tự nhiên
- Ưu tiên những liên kết từ website liên quan, website có độ tin cậy cao
- Xây dựng liên kết theo từ khóa
- Tránh spam liên kết
- Đăng ký website vào các bộ máy tìm kiếm
- Đăng ký website vào các trang đo lường lượng truy cập, tính giá trị website, sếp hạng website
- Đăng ký vào các danh bạ website
- Quảng cáo trên các mạng xã hội
- Quảng cáo trên các diễn đàn
- Tạo lập các gian hàng
- Quảng cáo trên các trang mua bán rao vặt
- Trao đổi liên kết
- Sản phẩm đầu ra: File lưu website tạo backlink

7. Theo dõi đánh giá

- Tích hợp công cụ đo lường người dùng và quản trị website (Google analytics, Webmaster tools)
- Theo dõi Google analytics, Webmaster tools để xem các chỉ số quan trọng: số lần truy cập, số lần truy cập trang, thời lượng truy cập trung bình, nguồn truy cập vào website,  lưu lượng tìm kiếm, lưu lượng truy cập giới

thiệu, lưu lượng truy cập trực tiếp,…

8. Duy trì thứ hạng từ khóa

- Để đảm bảo vị trí từ khóa trên công cụ tìm kiếm quay trở lại bước 4