Tạo Favicon cho website

Favicon (Biểu tượng yêu thích) là một ảnh nhỏ hiển thị thị trước tiêu đề của trang web trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Favicon cũng được hiển thị khi người dùng bookmark địa chỉ trang web của bạn


Tạo Favicon cho trang web

Tạo Favicon cho trang web

 Tác dụng của Favicon

Favicon có thể được xem như là một logo thu nhỏ, giúp người dùng dễ dàng nhận ra trang web của bạn trong danh sách bookmark.

Cách tạo Favicon cho website, blog

Favicon hỗ trợ file có phần mở rộng .ico, một số trình duyệt hỗ trợ các định dạng ảnh thông thường như: gif, jpg, png… Xem các định dạng file hỗ trợ bởi các trình duyệt:

Favicon hỗ trợ định dạng file đối với các trình duyệt

Favicon hỗ trợ định dạng file đối với các trình duyệt

Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng định dạng .ico cho favicon

1, Tạo file .icon

Trước tiên bạn cần có một file ảnh theo một trong các kích thước chuẩn sau:

16 x 16px , 32 x 32px, 48 x 48px, 64 x 64px

a, Truy cập trang http://www.favicon.co.uk/ upload file ảnh của bạn để tạo favicon, sau khi tạo xong trang web sẽ cung cấp cho bạn link download

b, Download file favicon.ico vừa tạo được và up lên host của bạn

2, Chèn mã HTML để tạo favicon

Chèn đoạn mã sau vào phần <head> của trang web

1 <head>
2 <link rel="shortcut icon" href="http://yoursite.com/favicon.ico" />
3 </head>

Lưu lại và kiểm tra kết quả.

VinaInfotech
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK