Javascript – Ghi chú trong Javascript

Khi bạn viết HTML, CSS, Javascript hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, Ghi chú lệnh (comment) luôn được nhắc đến. Nó giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa code về sau, cũng thuận tiện hơn cho những người sử dụng và phát triển code của bạn.

 

Cách ghi chú trong Javascript

Ghi chú trong Javascript tương tự với các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác:

1, Ghi chú toàn bộ lệnh Javascript đối với trình duyệt

Khi gặp ghi chú này, nếu trình duyệt không hỗ trợ Javascript (hoặc không bật Javascript), thì trình duyệt sẽ bỏ qua và không thực hiện các lệnh Javascript.

Kiểu ghi chú này bắt đầu bằng dấu <!– và kết thúc bằng //–> trong cặp thẻ <script>

1 <script type="text/javascript">
2 <!--
3      document.write("Hi there, welcome to vinainfotech.com");
4 //-->
5 </script>

2, Ghi chú một dòng code

Sử dụng // để ghi chú hoặc bỏ qua một dòng lệnh mà bạn không muốn thực hiện:

a, Bỏ qua một lệnh

1 <script type="text/javascript">
2 <!--
3      //document.write("Hi there, welcome to Ewebvn.Com");
4 //-->
5 </script>

b, Tạo ghi chú truớc và cuối dòng lệnh

1 <script type="text/javascript">
2 <!--
3      //Ghi chú trước dòng lệnh
4      var x;
5      var y = 0;
6      document.write("Hi there, welcome to vinainfotech.com"); //Ghi chú cuối dòng lệnh
7 //-->
8 </script>

Ghi chú nhiều dòng lệnh

Sử dụng ký tự /* và */ để ghi chú nhiều dòng lệnh

1 <script type="text/javascript">
2 <!--
3      /*
4      var x;
5      var y = 0;
6      document.write("Hi there, welcome to vinainfotech.com");
7      */
8 //-->
9 </script>

Kết Luận: Ghi chú lệnh trong Javascript cũng tương tự như trong CSS, đây cũng là cách bạn áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình khác như C++, PHP, ASP.Net…

VinaInfotech
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK