Căn bảng hoặc div vào giữa màn hình.

Bình thường thì bạn muốn đặt một table hoặc div có chiều rộng cố định vào giữa màn hình thì bạn làm thế nào? có phải bạn đặt thuộc tính align="center" vào trong thẻ ?. Nếu bạn làm như vậy thì bạn chỉ được kết quả đúng như ý bạn trên một số trình duyệt, còn một số trình duyệt sẽ không thể hiện kết quả như bạn muốn

Sau đây tôi muốn giới thiệu với bạn một tips nhỏ trong CSS để đặt một table có kích thước cố định vào giữa trang. Giả sử rằng bạn có một table như sau: . Nếu bây giờ bạn muốn đặt table đó vào giữa trang màn hình bạn chỉ việc đặt cho hai thuộc tính margin của table hoặc div có giá trị 0 auto. Chúng ta có mã CSS như sau: table.center { width: 1000px; margin: 0 auto; } hoặc .div { width: 1000px; margin: 0 auto; }

VinaInfotech
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK